Kunde: Visit Norway
Linker:
www.visitnorway.no
www.visitsognefjord.no

Visit Norway

Visit Norway er med sin nettside www.visitnorway.no Norges største reiselivsportal, og er en viktig kanal for markedsføringen av Norge som ferieland. Visit Norway er underlagt Innovasjon Norge som blant annnet også finansierer prosjekter for å heve kompetansen hos gründere og etablert næringsliv.

Falkeblikk har produsert filmer for Visit Norway og for Visit Sognefjord, som er en underavdeling lokalisert i Sogndal.

Keipen i Balestrand

Utladalen, Årdal